Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Ebola

Ngày cập nhật: 08/11/2014

Ngày 9/8, Thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện khẩn về phòng, chống dịch bệnh do Ebola.

Thủ tướng chính phủ đã ra công điện khẩn về phòng chống bệnh do Ebola vào ngày 09/08

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế


Xem thêm về dịch bệnh Ebola : 

- Cập nhật tình hình dịch bệnh do Ebola đến ngày 08/08

- Ebola nguy hiểm quá sức tưởng tượng! Vì sao?

- Hỏi đáp về dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola.

Bài viết liên quan

  •  (08/11/2014)
  •  (08/11/2014)
  •  (08/11/2014)
  •  (08/11/2014)
  •  (08/11/2014)
Đang tải...