Cập nhật tình hình dịch bệnh do Ebola đến ngày 11/10

Ngày cập nhật: 10/11/2014

Tính đến ngày 11/10, đã có 8470 trường hợp mắc, trong đó có 4076 trường hợp tử vong, tại 8 quốc gia .

Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y tế dự phòng xin thông tin về dịch bệnh do vi rút Ebola đến ngày 11/10/2014 như sau:

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục gia tăng cả về số mắc và số tử vong tại 6 quốc gia châu Phi, 01 trường hợp xác định Ebola tại Mỹ và 01 trường hợp xác định Ebola tại Tây Ban Nha. Theo WHO 6 ngày qua từ ngày 05/10/2014 đến ngày 10/10/2014 đã tăng 306 trường hợp mắc và 168 trường hợp tử vong. Tích lũy từ tháng 12/2013 đến ngày 10/10/2014, Thế giới đã ghi nhận 8.470 trường hợp mắc, trong đó 4.076 trường hợp tử vong.

1. Thống kê chi tiết

-   Guinea: 1.350 trường hợp mắc, trong đó 778 trường hợp tử vong

-   Liberia: 4.076 trường hợp mắc, trong đó 2.316 trường hợp tử vong

-   Sierra Leone: 2.950 trường hợp mắc, trong đó 930 trường hợp tử vong

-   Nigeria: 20 trường hợp mắc, trong đó 08 trường hợp tử vong

-   Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-   USA: 01 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

-   Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-   D.R.Congo: 71 trường hợp mắc, trong đó 43 trường hợp tử vong

2.  Báo cáo đã ghi nhận 424 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 241 trường hợp tử vong.

 

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

Bài viết liên quan

  •  (10/11/2014)
  •  (10/11/2014)
  •  (10/11/2014)
  •  (10/11/2014)
  •  (10/11/2014)
Đang tải...